Belépés

Műlegyező VSZ.

 


A MŰLEGYEZŐ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK HIVATALOS
VERSENYSZABÁLYZATA

I. Rendezés, szervezés, résztvevők

 1. Az Országos Műlegyező Bajnokságot a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ, illetve tagszervezetei vagy azok tagegyesületei rendezik meg, esetleg az OVHB által felkért szervezetek/magánszemélyek szervezik meg. A MOHOSZ a MOB alá tartozó NOS tagja, az Országos illetve Magyar Bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik.
 2. A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, s köteles egy előzetes programot, valamint költségvetést két hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani.

  Az országos bajnokságokon csak és kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a törvényben előírt módon horgászengedéllyel és egyesületének a MOHOSZ valamely tagszervezetéhez való tartozását kifejező ESZH (Egységes Szövetségi Hozzájárulás)  bélyeggel, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal és sportolói (SIR) versenyengedély kártyával rendelkeznek.

  Az Országos Műlegyező Bajnokságon való részvételre feltétele a nevezési díj megfizetése.
 3. A műlegyező országos bajnokság nyílt, nevezéses verseny.
 4. A bajnokságon csak magyar állampolgárok indulhatnak.
 5. A győztes versenyző elnyeri az országos bajnoki címet.
 6. A rendező horgász szövetség részvételi díjat határozhat meg. A részvételi díj nevezési díjból és ellátási díjból állhat, mértékét és a megosztás arányait az MOHOSZ és a szervezők közösen állapítják meg. A részvételi díj tartalmazza a nevezési díjat, valamint magában foglalja a szervezők által biztosított ellátást és esetleges egyéb költségeket. A nevezési díjat és a részvételi díjat a szervezők állapítják meg. Az országos bajnokság nevezési díjai tartalmazzák a versenyek napjára a napi horgászjegy árát is.

II. A fordulók általános szabályai:

 1. A kijelölt szektoroknak, amennyire csak lehetséges, minden versenyzőnek azonos feltételeket kell biztosítaniuk.
 2. A helyszínen a lehetséges zavaró tényezőket, mint pl. elektromos vezeték, híd, stb. ki kell zárni.
 3. A helyszínnek olyannak kell lennie, hogy a horgászati tevékenység közben ne kelljen a másik szektoron átmenni. Ezen túl a pályának lehetővé kell tennie a versenyzők folyamatos, lehetőség szerint megszakítás nélküli elhelyezését.
 4. A versenypálya nem jelenthet semmilyen veszélyt sem a versenyzők, sem a pályabírók számára.
 5. A versenypálya kiválasztásakor gázolható folyóvizeket kell előnyben részesíteni.
 6. A rajthelyek (egyéni szektorok) hossza a minimum 50 méter maximum 200 méter. Ha a pálya hossza eléri a 200 métert, akkor nem kell a forduló közben helyet változtatni. Ha a pálya hossza csak 50 méter akkor a forduló alatt minimum egyszer helyet, illetve szektort kell változtatni a versenyzőknek.
 7. A szektorokat egymástól el kell határolni és a határt egyértelműen jelölni kell.
 8. Az egyéni szektor teljes hossza szabadon horgászható, de el nem hagyható.

III. A technikai értekezlet:

 1. A technikai értekezletet az I. forduló előtt megrendezni, amelyen a versenyzőknek a megjelenés kötelező! A találkozó során a versenyzők általános tájékoztatásán túl, megtörténik az I. forduló szektorainak és a pályabírók sorsolása. A II. forduló sorsolása az első forduló utáni technikai értekezleten történik meg.
 2. A megnyitót és a versenyzők bemutatását az első forduló előtt kell lefolytatni.
 3. Az ünnepélyes eredményhirdetést az utolsó forduló után kell lebonyolítani, ahol minden indulónak és a szervező bizottság tagjainak megjelenése kötelező.

IV. Sorsolás

 1. A sorsoláson a versenyző saját maga húzza a rajthelyét és a hozzá beosztott pályabírót. Kiemelt figyelmet kell fordítani az összeférhetetlenségre.
 2. Ha egy versenyző a sorsoláson igazoltan hiányzik, akkor a szervező bizottság vezetőjének vagy annak helyettesítőjének kell versenyző részére a rajthely sorsolást elvégezni .
 3. A szervezők, a versenyzők és a MOHOSZ hivatalos képviselőjének a jelenlétében és felügyeletével kell végezni a sorsolást.
 4. A helyszínen az első rajthelyet a versenypálya folyás szerinti felső részén végén kitűzni.
 5. A rajthelyek sorszámai a folyásiránnyal megegyező irányban növekednek

IV. Versenyszabályok

 1. A versenyzők a verseny helyszínére saját közlekedési eszközzel jutnak el.
 2. Minden versenyzőnek a verseny megkezdéséig a pályabíróval közösen kell megkeresni a szakaszát. A számára kijelölt rajthely közepén kell elhelyezkednie. 
 3. Minden versenyző mellé külön pályabírót kell biztosítani, akiknek a verseny szabályokkal tisztában kell lenni. A pályabíróknak, kitűzőt vagy egyéb megkülönböztető jelzést kell biztosítani a rendező szerveknek /pl: láthatósági mellény/. 
 4. pályabírónak kell:

• ellenőrizni a felügyeletére bízott versenyző horgászati tevékenységét és felszerelését
• ellenőrizni és leméri minden egyes fogást
• kísérnie kell a felügyeletére bízott versenyzőt a fordulók után a rajthely közepére, ahol a fogást hivatalos verseny jegyzőkönyvben regisztrálja. /Versenyszabályzat melléklete tartalmazza a verseny jegzőkönyvet/
• A pálya elhagyása előtt a versenyzőnek és a pályabírónak alá kell írnia a verseny jegyzőkönyvet, ezzel elfogadják a fogások érvényességét – ezután semmiféle reklamáció nem fogadható el.
• A versenylap pontos vezetésének követelménye:
a halfogás időpontjának feljegyzése
a futam végén az eredménylap ki nem töltött részének kihúzása.
indigós papír esetén a másolati példány a versenyzőé, az eredeti példány a pályabíróé.


5. A versenyző felelőssége:
- a megfelelő biztonsági és életmentő felszerelések viselete, beleértve a szemüveget is.
- a Szervezők által biztosított - név, rajtszám - azonosító kártyát jól láthatóan ki kell tűzni.
- A verseny jegyzőkönyvet ellenőrizni kell és szignózni, ha az megfelelő.
6. Versenyen helyszínenként legalább 2 pontszerző fordulónak kell lennie.
7. A halfogó versenyt legalább két – egyenként három órás- fordulóban kell végrehajtani. Ha bármiféle előre nem látott esemény miatt félbeszakad a verseny (pl vihar), a fordulót érvényesnek kell tekinteni, ha az legalább egy óráig tartott.
8. A versenyzők egyszerre csak egy bottal horgászhatnak, a tartalék horgászbotokat összerakva a rajthely közepén kell, elhelyezni a pályabíró közelében a vízparton.
9. Kiemelő hálót csak abban az esetben használhatnak a versenyzők, amikor a megfogott halat kifárasztás után kiemelik.
10. A versenyző köteles magánál tartani az előírt egy botot, egy-három egyágú kizárólag szakállnélküli műléggyel ellátott horgot, illetve mind ezek mellett még horogszabadítót és halkiemelő szákot is..
11. A versenyzők vészhelyzetet kivéve nem kaphatnak külső segítséget.
12. A hal fogása: A halat a vízből csak maximum 128 centi hosszú kiemelő szákkal lehet kiemelni. A megfogott hal, akkor tekinthető érvényesnek, ha a hal a pálya területén belül került megakasztásra és fárasztás közben nem több mint öt percig úszott át a másik szektorba. Ha ezt az adott helyen versenyző horgász kifogásolja, akkor be kell fejezni a fárasztást és nem értékelhető az adott hal.
13. A következő esetekben nem lehet a fogott halat számításba venni:
a - a versenyző szándékosan vagy hanyagságból megsebesíti a halat,
b - a hal leugrik a horogról, mielőtt levették volna róla, és leesik a földre vagy beleesik a vízbe
d - a halat egyértelműen nem adta át versenyző a pályabírójának mérésre
e - a hal nem a szem vonalától előre akadt horogra

14. A halfogás ellenőrzése
15. A versenyző minden halat köteles megszákolni és ezt követően nem érhet a halhoz. A halat szákban kell kivinni a bíróhoz, aki kiakasztja a horgot ezzel ellenőrzi az akadás helyét és csali szabályos voltát. Mivel csak szakáll nélküli horgokat lehet használni, ezért ha szákolás után kiesik a hal szájából a légy, ezt a fogást is érvényesnek kell tekinteni.
16. A hal szájából minden esetben el kell távolítani a horgot, nem lehet belevágni! A horog eltávolítása után kell a versenyzőnek átadnia a szákkal együtt a halat a pályabírónak, aki azt a mérőedénybe helyezi és dokumentálja annak tényleges hosszát. A halak teljes hosszát az orrcsúcstól a farok végéig kell mérni. Az elpusztult, vagy vélhetően elpusztuló halat a pályabírónak kell átadni, aki gondoskodik a hal állatbarát szenvedésektől mentes elhelyezéséről.
17. A versenyzőnek a legnagyobb körültekintéssel és óvatossággal kell, visszaengedi a halat a vízbe, oly módon, hogy a hal visszaengedése után a versenyző a pályabíró felé fordulva bemutatja az üres horgot. A pályabíró a jobb kéz felemelésével jelzi, hogy a horgászat folytatható.
18. A versenyzők a saját rajthelyükön belül szabadon mozoghatnak, a szomszédos versenyzők zavarása nélkül. A versenyző kizárólag csak a részére kijelölt terület határain belül dobhatja vezetheti műlegyét. A saját rajthelyükön belül a versenyzőknek diszkréten és hangtalanul kell közlekedniük.
19. Fényképészek és operatőrök jogosultak a rajthelyre való belépésre, amennyiben nem zavarják a versenyt, és a belépést a pályabíró engedélyezi, előzetes versenyzői állásfoglalás után.
20. A verseny kezdetét hangjelzés jelöli. Ha nem ez hallható, akkor a pályabíró szava a döntő.
21. A második hangjelzés a verseny végét jelzi - ennek elhangzása után csak már csak a horgon lévő hal számít a versenybe, de csak abban az esetben ha a hangjelzés utáni 10 percen belül a hal szákba kerül.
22. A verseny során a pályabíró a felügyeletére bízott horgásszal egyvonalban a vízparton áll oly módon, hogy ne zavarja a horgászt, de ellenőrizhesse a halfogást.
23. A horgászbotok hossza maximum 366 centiméter lehet.
24. A versenyeken kizárólag gyári zsinór használható, de azon belül bármilyet típus alkalmazható, kivétel az ólombetétes zsinórok. A zsinórnak legalább 22 méteresnek kell lennie, „shooting head” típusú zsinórok nem használhatók és a zsinór nem súlyozható. A zsinór minimális átmérője 0,55mm.
25. Az előke lehet csomózott, vagy gyári, de nem lehet rá súlyt vagy lebegtetőt, kapásjelzőt tenni. A hossza nem lehet nagyobb, mint a bot kétszerese és csak egy véghurok lehet rajta, amivel a legyezőzsinórhoz csatlakozik és ennek hossza nem haladhatja meg a 10 cm. Átmérője a legyező zsinórtól kezdve, sehol nem növekedhet (egyenletes, vagy csökkenő vastagságú lehet)
26. Légy lehet úszó, vagy süllyedő, de súlyozás csak a horog szárán alkalmazható rajta, de a horog kizárólag szakáll nélküli, és maximális hossza 40 mm lehet. Súlyozva csak úgy lehet, ha fölé van építve/kötve a légy. A festés nem számít kötésnek, maximum egy darab látható, maximum 4 mm-es fejet lehet használni.


VI. Versenybíróság

 1. Versenybíróság felállítására a versenyzői találkozó előtt kerül sor. A versenybíróság feladata lesz a beérkező bárminemű panasz jogorvoslata. 
 2. A versenybíróság bemutatása az első technikai értekezleten történik. 
 3. A versenybíróság elnöke a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottságának elnöke illetve általa megbízott képviselője, a zsűri tagjai az OVHB jelenlévő tagjai és a MOHOSZ tagszövetségének, vagy annak tagegyesületének , és a szakági szakszövetség egy-egy képviselője
 4. A zsűri tagjainak „Zsűri” feliratú jelvényt kell viselniük, és végig a helyszínen kell tartózkodniuk, hogy a panaszokat megvizsgálják. 
 5. Azt a helyet, ahol egy, vagy több versenybírósági tag megtalálható, jelölni kell. Bármely panaszt, kivéve a rangsorolást, a forduló vége után azonnal kell benyújtani. A panaszt szóban is meg lehet tenni, de azonnal írásban is meg kell erősíteni. A panasztételre a forduló végétől számítva 30 perc áll rendelkezésre.
 6. A rangsorolással kapcsolatos panaszokat a hivatalos eredmények közlése után kell benyújtani. A panasztételre a hirdetés végétől számítva 30 perc áll rendelkezésre. 
 7. 10 000 Ft-os letétet kell fizetni a versenybíróságnak minden írásbeli benyújtott panasz után. Ha a zsűri nem hagyja jóvá a panaszt, akkor a letét az Országos Versenyhorgász Bizottság számlájára kerül. 
 8. Minden szabályszegést és figyelmeztetést közölni kell a versenybíróság felé, amely az egyetlen testület, amely a kizárásos büntetést meghozhatja. 
 9. A versenyzőt, aki a szankció alanya, azonnal informálni kell a szankciók tényéről. 
 10. A versenybíróságnak, a pályabíróknak és minden versenyzőnek a szabályokról teljes tudással kell rendelkezniük és kötelességük azok maradéktalan betartása. 
 11. A versenybíróság egyszerű többséggel hozza meg döntéseit és a bizottság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a pályabírói bejelentésekről. 
 12. A versenybíróság határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybíróság határozatával lehet. További szankciókat az Országos Versenybizottság hozhat.

VII.Szankciók

 1. A szabályok megsértésért a pályabírónak kel figyelmeztetni az adott versenyzőt
 2. Az Országos Versenyhorgász Bizottság szankciói érvényesek a szabályszegésekkel kapcsolatban és döntést a versenybíróságnak kell meghoznia. A verseny közbeni szabályszegéseket a pályabírónak kell megállapítania, és figyelmeztetni a versenyzőt, valamint feljegyeznie azokat
 3. Egy horgász kizárásakor a versenyző tovább nem folytathatja a versenyzést, és a rangsoroláskor az utolsó helyre kerül elért eredményétől függetlenü
 4. Ha egy versenyzőt figyelmeztetnek, ezt feljegyzik, ha újabb szabályszegést követ el, akkor ezt visszaesésnek könyvelik el, és a versenybíróság dönthet a kizárásról

VIII.Rangsorolás

1. A rangsorolás és a pontozás a következők szerint történik minden forduló esetében:

a. minden 18 cm-él nagyobb hal számít értékelhető fogásnak. Egyszeri 100 pontot kap minden értékelhető hal, valamint centinként további 20 pontot. E kettőnek az összege adja az összes pontszámot
b. az így keletkező legtöbb pontszám alapján történik a helyezési sorrend kialakítása, azaz a legtöbb összesített pontszámot elérő versenyző kapja meg a legkisebb – 1-es - helyezési sorszámot, a következő legtöbb pontszámot elérő a 2-es helyezési sorszámot, és így tovább
c. az egyenlő pontszámú fogás esetén az azonos fogási eredményt elérők olyan helyezési számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő.
2.  A versenyek értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző a győztes.
3. Azonos helyezési szám esetén a halfogásban összességében elért pontszám dönt.
4. Ismételt egyenlőség esetén az első fordulóban elért legnagyobb pontszám dönt (például két versenyző fogása fordulónként: 100+40=140 pont, illetve 120+20=140 pont, nyertes az, aki a 120 pontos eredményt érte el). Ha további egyenlőség van, akkor a második fordulóbéli pontszáma a mérvadó.
5. Az értékelés összeállítását a Versenybíróság végzi, amely egyúttal hitelesíti az eredményt.
6. Aláírások nélkül az eredmény nem véglegesíthető. Az első helyezett MOHOSZ. Országos Műlegyező Bajnokság gravírozású emléktárgyat kap. Az érmeket a MOHOSZ OVHB által megbízott képviselő adja át.
7. A szervezők egyéb díjakat is adhatnak.

IX.Edzés

 1. Edzésre lehetőséget kell biztosítani a versenyt megelőzően. 
 2. Az edzések idejére a versenyzőnek kell az érvényes területi engedélyről gondoskodni.
 3. Legkésőbb a versenyt megelőző 2. nap 0.00 órától a helyszínt le kell zárni, általános horgászati tilalmat kell elrendelni.

X. A csónakos forduló speciális szabályai.

 1. Minden csónakban azonos számú versenyzőnek kell lenni, egy vagy két fő, plusz a pályabíró.
 2. Minden versenyző azonos ideig irányíthatja a csónakot. Éremfeldobással kell eldönteni, hogy melyik versenyző kezdi a csónak irányítását.
 3. A csónakot irányító versenyző hozhatja meg a taktikai döntéseket, például használható-e horgony, hogy ki hol üljön, hogy meg kell-e állítani a csónakot vagy sem és, hogy merre menjenek. 
 4. A csónakot legalább 20 perccel a forduló megkezdése előtt el kell indítani a kikötőből. 
 5. Egyetlen csónak sem közelíthet meg 50 méternél közelebb egy másikat kivéve, ha ezt biztonsági okok indokolják.
 6. Csak ülve lehet horgászni és dobni, és evezés közben tilos a horgászat, még az előke végén lévő légy sem lóghat a vízbe.
 7. A hal szákolását a versenyzőnek, vagy kérésre a mérőnek kell végezni.
 8. A versenyző csak a hal szákolása közben állhat fel.
 9. A csónakot irányító versenyző választhatja ki a helyet és az irányt horgászás közben. A másik versenyzőnek ezt tiszteletben kell tartani.
 10. Minden versenyzőnek kötelezően mentőmellényt kell magával vinni a csónakos fordulóra, és indokolt esetben kötelező azt felvenni, például vihar közeledtével. 
 11. Ha két versenyző ül, egy csónakban akkor egymásnak mérhetik a megfogott halakat az erre rendszeresített mérőedényben, melyről egy-egy fotót is kell készíteni, melyen jól látszanak a számok és a hal teljes hossza.
 12. Ha véletlenül a halak valamelyike mélyre nyeli a légy horgát akkor is ki kell szabadítani a horgot, és a halat el kell tenni egy haltartó szákba és a forduló végén át kell adni a pályabírónak.
 13. A megfigyelőknek lehetősége van egyes fogásokat ellenőrizni és kontrollálni.
 14. A csónakos forduló időtartama is három óra.
 15. Versenyzőnként csak egy legyes bot lehet összerakva egy időben a csónakban
 16. A megfogott halakat az orra hegyétől a farka végéig kell mérni
 17. Bármelyik versenyző kizárható, ha nem etikus és nem sportszerű a viselkedése és a magatartása, vagy éppen szándékosan zavarja a másik versenyző horgászatát és halfogását.

XI.Egyebek

 1. Szigorúan tilos a versenyt bármely elektromos erőmű, nagyfeszültségű távvezeték 50 méteren belüli távolságában megtartani (elektromos vezetékek, transzformátorok, hálózatok is)
 2. Vihar esetén érvényes szabályok:

a) Ha vihar tör ki az előkészületek előtt vagy alatt: a horgászoknak nem engedélyezett, hogy a helyükön maradjanak, vagy, hogy előkészítsék a felszerelésüket. Szignál jelzi a horgászterületre való belépés elhalasztását, vagy azt, hogy hagyják abba az előkészületeket. (10-szer szaggatott hangjelzés). Ha az időjárási körülmények engedik, akkor a tervnek megfelelően a versenyt le lehet folytatni, vagy le lehet rövidíteni (a versenynek legalább egy órásnak kell lennie). Ha az időjárási körülmények nem javulnak, vagy a terv nem engedi a verseny végrehajtását, akkor a fordulót egyszerűen törlik (a versenybíróság döntése alapján)
b) Ha vihar tör ki a forduló alatt: A fordulót azonnal meg kell szakítani (a szervezők speciális folyamatos szaggatott hangjelzést adnak), és minden versenyzőnek fedezékbe kell vonulnia. Ha az időjárási körülmények engedik, a fordulót folytatni lehet, és 3-szor szaggatott hangjelzés fogja tudatni a versenyzőkkel, hogy visszatérhetnek a pozícióikhoz; egy másik jelzés, 5 perccel később pedig azt jelenti, hogy folytathatják a horgászatot. A forduló időtartamát lerövidíthetik, ha a programnak megfelelően a tervezett 3 órás fordulót nem tudják megtartani.
3. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés).
4. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB valamint a Versenybíróság állásfoglalásai a mérvadók.
5. A fordulók helyi adottságait figyelembe véve valamelyest el lehet térni az OVHB által elfogadott Műlegyező szabályzattól, de azt indokolni kell, és előzetesen egyeztetni kell a versenyt lebonyolító szervezet, a műlegyező szakbizottság és az OVHB között. Ha eltérés vagy változás van valamilyen kérdésben, akkor azt a verseny időpontja előtt legalább egy hónappal tudatni kell a versenyzőkkel és az OVHB honlapján is meg kell jeleníteni.
6. Az országos fordulók végén az eredmények alapján ki kell hirdetni az országos bajnokot.
7. Az elért eredmények alapján az első 5 helyezett adja a válogatott keretet. Amennyiben a világbajnokság elérhető közelségben kerül megrendezésre, akkor a válogatott keret az első 10 helyezettből áll és a VB helyszínén rendezett válogató verseny keretében dől el, ki az az öt fő, aki a válogatottat alkotja. Ez a verseny három fordulós, a fordulók egyenként 3 órásak.
8. Csak az a műlegyes versenyző kap lehetőséget ezen részt venni, aki időben befizeti a nevezési díjat és minden fordulón részt vesz.
9. A külföldi válogató szervezését az OVHB, vagy annak képviselője szervezi és bonyolítja.
10.Az itt nem említett dolgokban és felmerülő kérdésekben az OVHB szabályai és döntései a mérvadóak.

Budapest, 2016. március 16.